Bibliotheek

Reeds onnoemlijk lange tijd ben ik bezig met het construeren van mijn bibliotheek web applicatie. Sinds kort maak ik terug vorderingen. Op zich is er nog geheel geen inhoud te vinden wat betreft de boeken die effectief tot mijn bibliotheek behoren, maar ik heb vanavond het welkomst tekstje geschreven. Dus ik zou zeggen… go check it out:

http://bib.lichteeuforie.be